Regulamin zapisów
na Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

§1
Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa apisy.pielgrzymkarowerowa.pl dostępna pod adresem internetowym https://zapisy.pielgrzymkarowerowa.pl/ i jest oficjalną stroną internetową dotyczącą zapisów na Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę. Konto bankowe o numerze 18 1240 4416 1111 0010 8750 3174 jest subkontem organizacyjnie przypisanym do Diecezji Kieleckiej, która to jest właścicielem tego konta.

§2
Kontakt

§3
Zapisy

§4
Wpisowe

 1. Opłata pielgrzymkowa:
  • dorośli, młodzież:
   • 200 zł (wyjazd z Kielc 16.08. lub z Wiślicy 17.08.)
   • 100 zł (wyjazd z Mnichowa 18.08.)
  • dzieci (szkoła podstawowa):
   • 100 zł (wyjazd z Kielc 16.08. lub z Wiślicy 17.08.)
   • 50 zł (wyjazd z Mnichowa 18.08.)
 2. Autokar powrotny:
  • Częstochowa – Koniecpol: 50 zł
  • Częstochowa – Włoszczowa: 50 zł
  • Częstochowa – Jędrzejów: 50 zł
  • Częstochowa – Mnichów: 50 zł
  • Częstochowa – Łosień: 50 zł
  • Częstochowa – Pińczów: 60 zł
  • Częstochowa – Chmielnik: 60 zł
  • Częstochowa – Busko-Zdrój: 60 zł
  • Częstochowa – Miechów: 60 zł
  • Częstochowa – Słomniki: 60 zł
  • Częstochowa – Wiślica: 60 zł
  • Częstochowa – Kielce: 60 zł
 3. W skład opłaty pielgrzymkowej zawierają się:
  • Książeczka pielgrzyma, identyfikator, naklejka na rower.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Podstawowe leki i pomoc medyczna.
  • Towarzystwo samochodu technicznego i „karetki” w czasie pielgrzymki.
  • Rower zastępczy na czas naprawy swojego roweru.
  • Transport bagażu dużego przez całą drogę pielgrzymki.
  • Transport bagaży do Częstochowy i z powrotem do wybranych miejscowości.
  • Codzienną poranną kawę lub herbatę.
  • W miejscach noclegowych pomieszczenia szkolne szkoły, remizy lub sale.
  • W godzinach południowych „obiad” (dar serca mieszkańców lub wykupiony przez nas).
  • Koszty sanitariatów, które towarzyszą nam na każdym postoju.
 4. Opłata za autokar uiszczana jest podczas rejestracji internetowej.
 5. Opłata pielgrzymkowa oraz za autokar nie podlegają zwrotowi.

§5
Zapisy osób nieletnich

 1. Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej/rodzica lub opiekuna prawnego, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem.
 2. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE.
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

§6
RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności są dostępne pod linkiem: https://pielgrzymkarowerowa.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

§8
Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Diecezja Kielecka, ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system tPay prowizję, jest możliwe tylko do 31 lipca 2023 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi.